Natječaj – viši stručni referent na Odsjeku za filozofiju

Natječaj za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme i s punim radnim vremenom na radnom mjestu II. vrste: Viši stručni referent na Odsjeku za filozofiju – jedan izvršitelj (m/ž).

Uvjeti: viša stručna sprema, poznavanje rada na računalu (MS Office), poznavanje engleskoga jezika. Prednost će imati kandidati s poznavanjem režima studija te s radnim iskustvom u administriranju informacijskog sustava visokih učilišta (ISVU) od najmanje jedne godine.

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti: životopis, presliku domovnice te ostale dokumente kojima se dokazuje ispunjavanje uvjeta natječaja.

Na natječaj se pod ravnopravnim uvjetima imaju pravo javiti osobe oba spola.
Prijave s potrebnom dokumentacijom i dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave natječaja na adresu: Filozofski fakultet, Urudžbeni ured, Ivana Lučića 3, 10000
Zagreb. Zakašnjele prijave i prijave bez dokaza o traženim uvjetima neće se razmatrati.