Natječaj sa sjednice Vijeća FFZG 24.4.2015. (30.4.2015.)

  1. znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora za područje humanističkih znanosti, polje povijest umjetnosti, grana povijest i teorija likovnih umjetnosti, arhitekture, urbanizma i vizualnih komunikacija, na Katedri za metodiku nastave povijesti umjetnosti na Odsjeku za povijest umjetnosti – 1 izvršitelj (m/ž)
  2. znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana germanistika, na Odsjeku za germanistiku – 1 izvršitelj (m/ž)
  3. nastavno zvanje i na radno mjesto višeg lektora za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana germanistika, na Odsjeku za germanistiku – 1 izvršitelj (m/ž)
  4. naslovno nastavno zvanje predavača za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana germanistika, na Katedri za nederlandistiku, na Odsjeku za germanistiku – 1 izvršitelj (m/ž)
  5. naslovno nastavno zvanje predavača za područje humanističkih znanosti, polje etnologija i antropologija, na Fakultetskoj katedri za antropologiju – 1 izvršitelj (m/ž)

Uvjeti:

Pristupnici moraju ispunjavati uvjete utvrđene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju.

Prijava za natječaj mora sadržavati:

  • životopis
  • bibliografiju te podatke o znanstvenoj, nastavnoj i stručnoj djelatnosti
  • domovnicu ili dokaz o državljanstvu druge države
  • za strane državljane dokaz o poznavanju hrvatskog jezika (napredno poznavanje)

Dokumentaciju je potrebno dostaviti i u elektroničkom obliku.

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od objave natječaja.

Prijave s dokazima o ispunjavanju natječajnih, odnosno oglasnih uvjeta treba dostaviti na adresu: Filozofski fakultet u Zagrebu, Urudžbeni ured, 10 000 Zagreb, Ivana Lučića 3

Pristupnici će biti obaviješteni o rezultatima izbora.