Poništenje natječaja – stručni suradnik u Centru za strane jezike

Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu objavljuje poništenje natječaja koji je objavljen u Narodnim novinama broj 5/2015 od 16.01.2015., Biltenu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje broj 248 od 29.12.2014. i na internetskoj stranici Filozofskog fakulteta za izbor u stručno zvanje i na radno mjesto stručnog suradnika za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana germanistika, predmet: Švedski jezik u Centru za strane jezike, na određeno vrijeme (4 mjeseca) i s pola radnog vremena – 1 izvršitelj.