Natječaj za više radnih mjesta

Natječaj za izbor u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora u trajnom zvanju za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana kroatistika, na Katedri za stariju hrvatsku književnost Odsjeka za kroatistiku – 1 izvršitelj (m/ž)

 1. znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora u trajnom zvanju za područje humanističkih znanosti, polje povijest, grana hrvatska i svjetska moderna i suvremena povijest, na Odsjeku za povijest – 1 izvršitelj (m/ž)
 2. znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora za područje humanističkih znanosti, polje etnologija i antropologija, grana etnologija, na Odsjeku za etnologiju i kulturnu antropologiju – 1 izvršitelj (m/ž)
 3. znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana anglistika, na Katedri za jezik Odsjeka za anglistiku – 1 izvršitelj (m/ž)
 4. znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana slavistika, na Katedri za ukrajinski jezik i književnost Odsjeka za istočnoslavenske jezike i književnosti – 1 izvršitelj (m/ž)
 5. znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta za područje društvenih znanosti, polje pedagogija, grana sistematska pedagogija, na Odsjeku za pedagogiju – 1 izvršitelj (m/ž)
 6. naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta za područje društvenih znanosti, polje sociologije – 1 izvršitelj (m/ž)
 7. nastavno zvanje i na radno mjesto višeg predavača za područje društvenih znanosti, polje psihologija, za kolegij Psihologija odgoja i obrazovanja u Centru za obrazovanje nastavnika – 1 izvršitelj (m/ž)
 8. suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta za područje humanističkih znanosti, polje filozofija, grana filozofijska bioetika, na Katedri za etiku, na Odsjeku za filozofiju i u Centru za integrativnu bioetiku – 1 izvršitelj (m/ž)

Uvjeti:

Pristupnici moraju ispunjavati uvjete utvrđene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju.

Prijava za natječaj mora sadržavati:

 • životopis
 • bibliografiju te podatke o znanstvenoj, nastavnoj i stručnoj djelatnosti
 • domovnicu ili dokaz o državljanstvu druge države
 • za strane državljane dokaz o poznavanju hrvatskog jezika (napredno poznavanje)

Dokumentaciju je potrebno dostaviti i u elektroničkom obliku.

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od objave natječaja.

Prijave s dokazima o ispunjavanju natječajnih, odnosno oglasnih uvjeta treba dostaviti na adresu: Filozofski fakultet u Zagrebu, Urudžbeni ured, 10 000 Zagreb, Ivana Lučića 3

Pristupnici će biti obaviješteni o rezultatima izbora u zakonskom roku.