Stolna i prijenosna računala, periferna računalna i srodna oprema i dijelovi

Otvoreni postupak se provodi radi nabave:

  • grupa predmeta nabave 1. – Stolna računala
  • grupa predmeta nabave 2. – Prijenosna računala
  • grupa predmeta nabave 3. – Periferna računalna i srodna oprema i dijelovi

Postupak javne nabave završava sklapanjem ugovora za grupu predmeta nabave 1. – stolna računala dana 03. lipnja 2014. s ponuditeljem Kodeks d.o.o., Drašnička 6, Zagreb. Te sklapanjem ugovora za grupu predmeta nabave II. – prijenosna računala i grupu predmeta nabave III. – periferna računalna i srodna oprema i dijelovi, dana 03. lipnja 2014. s ponuditeljem Rivet d.o.o., Kalinovica 3a, Zagreb.

Prilozi:

Uredski materijal, toneri i tinte

Izjavljena je žalba. Postupak se zaustavlja.

Rješenjem Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave poništava se dokumentacija za nadmetanje  u dijelu u kojem je zahvaćena nezakonitošću.

INFORMACIJA O IZJAVLJENOJ ŽALBI NA ODLUKU O ODABIRU

Žalba izjavljena protiv odluke o odabiru sprječava nastanak ugovora o javnoj nabavi.

Rješenjem Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave žalba izjavljena protiv odluke o odabiru odbijena, postupak javne nabave se nastavlja.

Postupak javne nabave završava sklapanjem ugovora za nabavu uredskog materijala, tonera i tinti do 31. 12. 2014. s TIP-Zagreb d.o.o., Jadranska avenija bb, Zagreb.

Prilozi:

Opskrba prirodnim plinom

-Opskrba prirodnim plinom za Filozofski fakultet u 2014. godini, dokumentacija za nadmetanje

-Izmjena dokumentacije za nadmetanje

-Izmjena dokumentacije za nadmetanje i ispravak poziva

Postupak javne nabave završava sklapanjem ugovora o opskrbi prirodnim plinom do 31.12. 2014. s PLIN PROJEKT d.o.o., A. Stepinca, Nova Gradiška

Prilozi:

Telekomunikacijske usluge

– izjavljena žalba na dokumentaciju za nadmetanje

– postupak javne nabave se zaustavlja

– Rješenjem Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave poništava se dokumentacija za nadmetanje u dijelu koji je zahvaćen nezakonitošću, kako je opisano u obrazloženju rješenja

– IZMJENA DOKUMENTACIJE ZA NADMETANJE u postupku javne nabave TELEKOMUNIKACIJSKE USLUGE JAVNA GOVORNA USLUGA U NEPOKRETNOJ TELEKOMUNIKACIJSKOJ MREŽI ev. broj 02-01/13 u dijelu u kojem je zahvaćena nezakonitošću u skladu s Rješenjem Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave, Zagreb, Koturaška 43 Klasa: UP/II-034-02/13-01/699; Urbroj: 354-01/13-6 od 2. srpnja 2013.

– postupak se zaustavlja zbog izjavljene žalbe na izmjenu dokumentacije za nadmetanje

– ispravak poziva na nadmetanje

Postupak javne nabave završava sklapanjem ugovora za nabavu telekomunikacijske usluge do 31. 12. 2014. s VIPnet d.o.o., Zagreb, Vrtni put 1.

Prilozi: