Opskrba toplinskom energijom

-Opskrba toplinskom energijom za Filozofski fakultet u 2014. godini, dokumentacija za nadmetanje

-Izmjena dokumentacije za nadmetanje

Postupak javne nabave završava 20. 01. 2014. sklapanjem ugovora o opskrbi toplinskom energijom s HEP-TOPLINARSTVO d.o.o. Zagreb, Miševačka 15a

Prilozi: