Opskrba prirodnim plinom

-Opskrba prirodnim plinom za Filozofski fakultet u 2014. godini, dokumentacija za nadmetanje

-Izmjena dokumentacije za nadmetanje

-Izmjena dokumentacije za nadmetanje i ispravak poziva

Postupak javne nabave završava sklapanjem ugovora o opskrbi prirodnim plinom do 31.12. 2014. s PLIN PROJEKT d.o.o., A. Stepinca, Nova Gradiška

Prilozi: