Godišnje izvješće i plan aktivnosti u sustavu osiguravanja kvalitete

Godišnje izvješće o sustavu osiguravanja kvalitete za ak. god. 2013./2014 i plan aktivnosti za područje osiguravanja kvalitete Filozofskog fakulteta za ak. god. 2014./2015. Godišnje izvješće i plan aktivnosti usvojilo je Fakultetsko vijeće na redovitoj sjednici održanoj 18. prosinca 2014.

Prilozi: