Pročišćeni tekst Statuta Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Pročišćeni tekst Statuta Filozofskog fakulteta obuhvaća Statut Filozofskog fakulteta usvojen na sjednici Fakultetskoga vijeća 17. listopada 2005., Izmjene i dopune Statuta usvojene na sjednici Fakultetskoga vijeća 27. siječnja 2010., Izmjene Statuta usvojene na sjednici Fakultetskog vijeća 17. lipnja 2010.,Izmjene Statuta usvojene na sjednici Fakultetskog vijeća 16. lipnja 2011. i Izmjene Statuta usvojene na sjednici Fakultetskog vijeća 24. studenoga 2011. Pročišćeni tekst Statuta Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu možete pronaći u prilogu.

Prilozi: