Pravilnik o sveučilišnoj nastavnoj literaturi

Na sjednici Senata održanoj dana 09. veljače 2010. izglasan je Pravilnik o sveučilišnoj nastavnoj literaturi koji stupa na snagu 01. svibnja 2010. Tekst pravilnika je dostupan u prilogu.

Prilozi: